Zapraszamy do kontaktu z nami


     
     

Hurtownia Spożywcza R-R Sp. J.
R. Młynarski, R. Bernat
25-620 Kielce ul. Kolberga 15
NIP: 657-023-37-38


  Tel: 041 345 56 81
          041 346 12 59
          041 335 87 98
          041 346 08 75

  Numery wewnętrzne:

    SEKRETARIAT wew. 30
           e-mail: r-r@r-r.com.pl

    KIEROWNIK DS ROZWOJU SPRZEDAŻY
         Dariusz Gos
           kom.: 517 607 063
           e-mail: dariusz.gos@r-r.com.pl

    KOORDYNATOR DS. SPRZEDAŻY
         Izabela Paw wew. 27
           kom.: 500-144-452
           e-mail: iza.paw@r-r.com.pl
         Justyna Kozłowska wew.39
           kom.: 517 520 858
           e-mail: justyna.kozlowska@r-r.com.pl

    DZIAŁ ZAOPATRZENIA wew. 25, 26.
         Teresa Stańczak
           e-mail: tereska.stanczak@r-r.com.pl
         Aneta Machul
           e-mail: aneta.machul@r-r.com.pl

    DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA wew. 21, 22, 24.

    KSIĘGOWOŚĆ wew. 31, 32
         Dorota Pisarczyk
           e-mail: dorota.pisarczyk@r-r.com.pl
         Aneta Kita
           e-mail: aneta.kita@r-r.com.pl

    KIEROWNIK MAGAZYNU
         Dominik Dobrosz
           kom.: 500 144 455
           e-mail: dominik.dobrosz@r-r.com.pl

    MAGAZYN wew. 38     

Copyright © 2007 R-R Sp.J.